Loading...

Tedarik


Katre Flavors, işletmelere gerekli olan makine, alet, aygıt, hammadde, malzeme, parça, yarı-ürün, ürün ve hizmetlerin uygun tedarikçilerden sağlanması amacıyla gerekli olan araştırma, seçme, planlama, stok kontrol, satın alma, nakliye, teslim alma ve değerlendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde müşterilerine destek verir. etkin bir tedarik zinciri yönetimi için katma değeri yüksek alternatifler üretir. Şirketimiz, bu kapsamda, işletmelerin maliyetlerini kontrol altında tutar, azaltılması amacıyla daha iyi yöntemler bulur ve neticesinde tüm süreçlerde iyileşme sağlar.


Katre Flavors, Tedarik Zinciri Yönetimi’nin doğru araçlarla ve sağlıklı biçimde gerçekleştirilmesi için işletmelerin yapısal sorunlarına kalıcı çözümler geliştirir.
Tedarik zinciri yönetiminde amaçladığımız ana hedefler şu şekildedir;

 • Üretilen katma değerin artırılması
 • Yatırım ve üretim verimliliğinin sağlanması
 • İşletme sermayesinin etkin yönetilmesi
 • Rekabetçi satın alma yapılması
 • Üretim devamlılığının sağlanması
 • Lojistik ve operasyonel maliyetlerin düşürülmesi
 • Tedarik çevrim süresinin kısaltılması
 • Yönetim süreçlerinde koordinasyonun sağlanması
 • Karmaşıklığın giderilmesi
 • Toplam maliyetlerde tasarruf elde edilmesi
 • Müşteri memnuniyetinin arttırılması


 • Dağıtım


  Katre Flavors, en uygun şartlarla satınalma faaliyetlerini gerçekleştimenin yanında, fiziksel dağıtım konusunda da firmalara ihtiyaç duydukları hizmeti sunar, ürün ve malzemelerin en az maliyetle temin edilmesi amacıyla sipariş verme, taşıma, depolama ve ambalajlama faaliyetlerine aracılık eder. Firmaların stratejik çözüm ortağı olarak, işletmenin “tedarik zincirinde” yer alan tedarikçilerle ve satıcılarla ilişkileri geliştirir, iki tarafın da kazandığı bir yapıya dönüştürür ve söz konusu bağlantıları kalıcı hale getirir.


  Katre Flavors, işbirliğinde bulunduğu firmalar için, yurt içi veya yurt dışında üretilen ya da yurt içi veya yurt dışından temin edilen her türlü emtia, hammadde, malzeme ve hizmetlerin her türlü alımını satımını yapar, söz konusu alım-satım işlemleri kapsamında her türlü aracılık faaliyetinde bulunur, yurt içi ve uluslar arası kara, deniz, hava ve demiryolu taşımacılığı ve lojistik faaliyetlerini gerçekleştirir.
  Güvenilir Teslimat

  Türkiye'nin stratejik bölgelerinde yer alan bir çok depo ve antrepo ile halihazırda çalışmaktayız; bu yapı, farklı noktalarda düzenli-lokal stok tutma ve alternatif sözleşme koşul ve teslimat seçenekleriyle alım-satım yapabilme imkanını beraberinde getirmektedir.


  Pazar Bilgisi

  Global pazarlar, ürünler ve farklı bölgelerdeki alternatif fiyatlar hakkında kapsamlı bilgi ve uzmanlığa sahibiz. Sektördeki seçkin üretici ve tüccarlarla güçlü bağlar kuran ve bugün de bu ilişkileri sürdüren Şirketimiz, yaygın dağıtım ağı sayesinde, müşterilerine dünya çapında tedarik ve dağıtım kanalı alternatifleri sunmaya gayret etmektedir.